Installation, service och underhåll av ventilation

Klimat & Automatikkontroll AB har lång dokumenterad erfarenhet av ventilation och inomhusklimat. Hos oss. kan ni få hjälp att finna den bäst lämpade ventilationslösningen för era fastigheter.

Grunden till bra inomhusklimat

Ventilation är ofta grunden i att skapa bra inomhusklimat, dessutom har ventilationen ofta en stor på verkan på en fastighets energiförbrukning.

När vi utför service är vårt fokus funktionskontroll och att säkerställa att drifttider och flöden stämmer överens med verksamhetens krav. Vi ser de återkommande servicebesöken som en möjlighet att förbättra både inomhusklimat och driftsekonomin. Vi tittar på hur ventilation, värme och kyla samverkar och föreslår åtgärder. Vi hjälper gärna till att byta filter och remmar när vi ändå är på plats.

Serviceansvar

Genom ett serviceansvar för flera stora och komplexa anläggningar, där ventilation är en viktig del av processen, har vi byggt upp en gedigen erfarenhet och effektiva rutiner för att hantera avancerad ventilation. Vi har bland annat utrustning och kompetens för att genomföra vibrationsmätningar, balansering och avancerade injusteringar.

Behörighet

Behörighet för att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har vi. Inom bolagen arbetar vi även med konstruktion, projektering och design av ventilationsanläggningar.