Kvalitets- och miljöpolicy

Vi har främst fokuserat vår verksamhet på:

» Installation, service och underhåll  av ventilationsanläggnignar, kyl och värmepumpar, värmecentraler, analoga och datoriserade system.

» Konsultarbete inom energi, VVS, ventilation, kyla, värmepumpar, fastighetsautomation.

» Energianalyser och energioptimering

» Entreprenader ventilation, el, el i styr, byggautomation, kyl och värmepumpar

» Teknisk fastighetsförvaltning

» Jour

» OVK-besiktning och energideklarationer

» Fukt & radonmätning

Våra kunder

Våra kunder är statliga, kommunala och privata företag. En viktig del i vår verksamhet är utföra bra arbeten och att uppnå gott samarbete med våra kunder. Våra utförda arbeten är vår bästa referens.

Vårt mål

Vi har som mål att vara ett heltäckande installationsföretag i Skåne och vi arbetar kontinuerligt med att öka kompetensen hos våra medarbetare. En viktig del i denna utveckling är vara väl uppdaterad när det gäller ny teknik inom fastighetsinstallationer.

Certifikat

ISO certifierade 9001 samt 14001

Certifikat nr FC 120 kat. 1
Företagscertifikat för kylarbeten enligt kommissionens förordning EG nr 303/2008
Av den 2 april 2008.

Klimat & Automatikontroll AB
556542-8751

Certifikatsnummer 3411
Sakkunnig Funktionskontrollant av
Ventilationssystem
Behörighetsnivå K

Elinstallatör med Allmänbehörighet

Certifikat 4018 behörighet K
Energideklarationer

Ackreditering 8034
Omfattar trycksättning med gas upp till nivån 60 bar.

För att garantera direkt och automatiserad återrapportering är vi anslutna till SDF Servicesystem

Malmö

040 - 630 73 00

E-post

info@klimat.se