Projektering och installation av kylanläggningar & kylsystem

Vi har arbetat med kyla i över 30 år.  På de flesta orter har fokus varit på komfortkyla i första hand. Vi arbetar även inom industrikyla och har behörighet och erfarenhet inom de flesta köldmedier, CO2 och syntetiska köldmedier.

ClimaCheck Metod
Den metod som hjälper dig att minska energikostnaderna och negativa miljöeffekter.

Vet du att 15-20% av världens totala energiförbrukning används för kylning och luftkonditionering? 
ClimaCheck erbjuder helhetslösningar för prestandainspektioner, analys och övervakning av värmepumpar, luftkonditionering och kylkompressorer.

För flera av våra kunder är kylsystemet verksamhetskritiskt och problem med kylanläggningar kan leda till förstörda varor, verksamhetsstörningar eller förlorade intäkter. Det ställer höga krav på oss som servicepartner. Grundligt förebyggande underhåll och korta inställelsetider är en självklarhet.

Malmö

040 - 630 73 00

E-post

info@klimat.se