PROJEKTERING, INSTALLATION
SAMT SERVICE AV
DATORISERADE REGLERSYSTEM

Vi arbetar med underhåll, funktionsprovning, utbyten och programmering av styranläggningar. Vi servar och felsöker de flesta olika fabrikat och modeller som används på marknaden. Vi har även kunskap att programmera eller omprogrammera anläggningar. Vi arbetar med styrentreprenader, både vad gäller nybyggnation och ombyggnader. Genom att ligga i framkant vad gäller styrentreprenader kan vi också säkerställa att vår serviceverksamhet är med i utvecklingen. Tack vare vår kompetens inom styr kan vi erbjuda bättre och ofta energieffektivare lösningar inom våra andra kompetensområden – kyla, värme och ventilation.