VI HJÄLPER MED ER FASTIGHET OCH DESS TEKNISKA SYSTEM SAMT OPTIMERAR DESS DRIFTKOSTNAD.

Klimat & Automatikkontroll AB kan vi hjälpa dig med allt inom ventilation, kylanläggningar samt fastighetssystem, för att skapa en bättre inomhusmiljö. Vi har över 30 års erfarenhet av inomhusklimat och utför installationer och service av värmepumpar, kylanläggningar, ventilationssystem och system för energioptimering.

Återförsäljare av Nilan

Vi gör service och installationer och är återförsäljare av kyl- och ventilationsanläggningar från Nilan.

Vi kan bland annat hjälpa er med

» Installation, service och underhåll av ventilationsanläggningar, kyl och värmepumpar, värmecentraler, analoga och datoriserade system

» Konsultarbete inom energi, VVS, ventilation, kyla, värmepumpar, fastighetsautomation

» Energianalyser och energioptimering

» Entreprenader ventilation, el, el i styr, byggautomation, kyl och värmepumpar

» Teknisk fastighetsförvaltning

» Jour

» OVK-besiktning och energideklarationer

» Fukt & radonmätning

Malmö

040 - 630 73 00

Michael Asknor
040 - 630 73 02

E-post

info@klimat.se

Adress

Tegelvägen 13