Energioptimering

Installation, service & underhåll av fjärrvärme & värmepumpar

Uppvärmningen av en fastighet står för en stor del av energianvändningen. Om undercentralen inte sköts kan det leda tills stora energiförluster helt i onödan. Vi genomför service, underhåll och injustering av undercentraler med fokus på driftsäkerhet och minskad energianvändning. Vi har kompetens att underhålla, optimera och felsöka de flesta olika värmekällorna, som t.ex. fjärrvärme, värmepumpar och pannor.

Vi arbetar även med att projektera, projektleda och genomföra installation och utbyten av värmekällor för att minska kostnaden eller miljöpåverkan. Vi har bland annat hjälp till med projektering, projektledning och installation vid utbyte av en mängd oljepannor till fjärrvärme eller värmepump.