Energioptimering

Energiutredning och effektivisering

 

» Genomgång av fastighetsdokumentation som beskriver huset och dess tekniska funktioner.

» Huset, dess installationer besiktigas och användningen utreds.

» Vatten- och luftflöden mäts liksom temperaturer och effekter.

» Brukarnas upplevelse av inneklimatet undersöks med enkäter och/eller mätningar.

» Uppmätt energianvändning ställs samman till driftstatistik.

» Våra energiexperter analyserar olika åtgärdspaket för att hitta det mest gynnsamma.

» Efter ombyggnaden verifieras energibesparingen och förbättringen av inneklimatet.

Malmö

040 - 630 73 00

E-post

info@klimat.se