Energioptimering Malmö, Skåne

Om Klimat & Automatikkontroll AB

Klimat & Automationskontroll i Lund AB är ett familjeägt företag, som startade sin verksamhet 1982.
Företaget har sitt kontor i Åkarp. Vårt arbetsområde sträcker sig från norr till söder.
Våra kunder är statliga, kommunala och privata företag. En viktig del i vår verksamhet är utföra bra arbeten och att uppnå gott samarbete
Med våra kunder. Våra utförda arbeten är vår bästa referens.
 
Vi har som mål att vara ett heltäckande installationsföretag och vi arbetar kontinuerligt med att öka kompetensen hos våra medarbetare. En
viktig del i denna utveckling är vara väl uppdaterad när det gäller ny teknik inom fastighetsinstallationer.
Vi har främst fokuserat vår verksamhet på:
 
• Installation, service och underhåll av ventilationsanläggningar, kyl och värmepumpar,
Värmecentraler, Analoga och datoriserade system.
• Konsultarbete inom energi, VVS, ventilation, kyla, värmepumpar, fastighetsautomation.
• Energianalyser och energioptimering.
• Entreprenader Ventilation, El, El i Styr, Byggautomation, kyl och
värmepumpar
• Teknisk fastighetsförvaltning.
• Jour
• OVK-Besiktning och energideklarationer
• Fukt & Radonmätning
Klimat & Automationskontroll i Lund AB erbjuder även en kundwebb med uppföljning och återrapportering av ärenden.
Vår dokumentation om driftstatus och verkningsgrad för kundens anläggningar är viktig för att kunna uppnå angivna energimål.
 
Klimat & Automatikkontroll har skaffat sig hög teknisk kompetens inom teknik- och miljöområdet och strävar alltid efter att uppnå bästa
energiekonomi för sina kunder.
Vi utför utredningar av kunden befintliga installationsanläggning och tar fram förslag till kundanpassade lösningar för att uppnå en optimal
energioptimering av fastigheterna.