Energioptimering i Skåne – bidra till minskad miljöpåverkan.

Energioptimering Skåne – Möjligheten att spara energi finns i alla fastigheter.

Energioptimering i Skåne bör vara en självklarhet. Att en leverantör ansvarar för samtliga system i fastigheten ger ett helhetsperspektiv i servicearbetet. Man undviker suboptimering av enskilda system på bekostnad av andra, vilket är en fördel både vid problemsökning och energieffektivisering. De största effekterna får man oftast genom åtgärder där kompetens inom två eller flera teknikområden möts. När vi åtar oss ett serviceuppdrag vill vi säkerställa att servicen sker så kostnadseffektivt som möjligt. Vi ser det som vårt ansvar att aktivt föreslå åtgärder som kan effektivisera driften, förbättra miljön eller reducera kostnader för våra kunder. I våra avtal har vi ett allt större fokus på att optimera anläggningarna och aktivt föreslå åtgärder som kan minska energianvändningen och CO 2 -påverkan. Vid behov tar serviceteknikerna hjälp av våra energiexperter som hjälper till med energiuppföljning, energiutredningar och energieffektivisering. Vi har en möjlighet att tillsammans med våra kunder bidra till minskad miljöpåverkan och ett hållbarare samhälle. Vi ser det som vårt ansvar att ta vara på den möjligheten.

Bilder (PDF). 

Kom i kontakt med oss.