Dokumentation

Att ha en tydlig och bra dokumentation av er fastighets VVS- och kylsystem är vikigt.Våra tekniker rapporterar alla serviceuppdrag direkt i våra servicesystem för att enkelt kunna följa upp vad som pågår, vad som är genomfört och ta fram historik.

Vi ser också till att du som kund får återkoppling när ett arbete är utfört eller om något problem kvarstår. Vi vet hur viktigt det är för våra kunder att få veta status och få bekräftelse att ett jobb är klart för att kunna bocka av det eller i sin tur hantera frågor från brukare.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla lättförståliga och enhetliga rapportmallar. Om du som kund har specifika önskemål på rapportering tar vi fram en rapport för dina behov.

För att garantera direkt och automatiserad återrapportering är vi anslutna till SDF Servicesystem.